ŠPIČKOVÉ ŠPECIALIZOVANÉ SIMULÁTORY

ŠPIČKOVÉ ŠPECIALIZOVANÉ SIMULÁTORY

Informácie o širokom spektre najnovších simulátorov určených pre vzdelávanie lekárov, sestier, záchranárov, ošetrovateľov a ďalších zdravotníckych profesionálov nájdete už v najbližších dňoch v našom katalógu.
VÝUČBOVÉ MODELY A TRENAŽÉRY

VÝUČBOVÉ MODELY A TRENAŽÉRY

Modely, trenažéry, náhradné diely, spotrebný materiál, ako i ďalšie špecializované didaktické pomôcky pre výučbu a nácvik nájdete v pripravovanom katalógu. Nemusíte však čakať! Pokiaľ máte otázku na dostupnosť, ceny, vlastnosti či ďalšie špecifikácie produktov z tejto...
ORGANIZOVANIE OSVETOVÝCH AKTIVÍT

ORGANIZOVANIE OSVETOVÝCH AKTIVÍT

Popularizačné vzdelávacie aktivity sú určené pre širokú verejnosť. Účelom je zvýšiť povedomie laikov predovšetkým o možnostiach a zásadách základnej prvej pomoci, a tak pomôcť prekonávať odstup, bariéry a neistoty pri pomoci v kritických situáciách. Pre odbornú...
PODPORA VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ

PODPORA VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ

Podpora odborných školení a seminárov (špecializačné aj celoživotné vzdelávanie lekárov, kurzy pre praktický nácvik lekárskych a zdravotníckych zručností) je realizovaná predovšetkým formou zapožičiavania vybavenia pre interaktívnu výučbu a tréning, tiež formou...
PROJEKT ECHOKARD

PROJEKT ECHOKARD

Echokardiografia je kľúčovou zobrazovacou metódou v prevencii a diagnostike srdcovocievnych ochorení. Je preto kľúčovou kompetenciou hlavne kardiológov, anestéziológov, lekárov intenzívnej a urgentnej medicíny. Simulácie v oblasti vzdelávania...
TESTOVACIE SYSTÉMY PRE DETEKCIU COV

TESTOVACIE SYSTÉMY PRE DETEKCIU COV

Spoločnosť MSE group uvádza na európsky trh testovací systém nového koronavírusu SARS-CoV-2 od japonskej spoločnosti Mirai Genomics. Patentovaná technológia amplifikácie SmartAmp® využívajúca izotermickú PCR sľubuje jednoduchší postup analýzy vzoriek...
COVID-19: VOĽNE DOSTUPNÉ INTERAKTÍVNE VZDELÁVACIE ZDROJE

COVID-19: VOĽNE DOSTUPNÉ INTERAKTÍVNE VZDELÁVACIE ZDROJE

Prinášame prehľad vybraných voľne dostupných interaktívnych aplikácií a elektronických študijných zdrojov s tematikou COVID-19, určených najmä pre zdravotníckych profesionálov. Zoznam postupne aktualizujeme. Virtuálni pacienti a interaktívne scenáre pre...
WORKSHOPY A KURZY ECHOKARDIOGRAFIE, POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE

WORKSHOPY A KURZY ECHOKARDIOGRAFIE, POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE

V rámci projektu Echokard realizujeme workshopy a kurzy celoživotného vzdelávania v echokardiografii s využitím simulácií. Workshopy boli realizované a sú pripravované predovšetkým na stretnutiach odbornej verejnosti. Záujmu sa tešia kurzy so samovzdelávacou časťou...
PRACOVNÉ PONUKY

PRACOVNÉ PONUKY

Na zabezpečenie koordinačných činností v rámci realizácie projektu ECHOKARD – „Celoživotné vzdelávanie v echokardiografii s využitím simulácií“ príjmeme na vedľajší pracovný pomer špecialistov na nasledovné pozície: Projektový manažér, Hlavný...