ORGANIZOVANIE ŠPECIALIZOVANÝCH KURZOV A WORKSHOPOV

ORGANIZOVANIE ŠPECIALIZOVANÝCH KURZOV A WORKSHOPOV

Špecializované kurzy a workshopy pre odbornú verejnosť pripravujeme s dôrazom na praktickú skúsenosť, predovšetkým s využitím simulácií, a kvalitné odborné vedenie. Vzdelávacie podujatia sú súčasťou kongresov a konferencií, sú samostatnými dedikovanými podujatiami,...
Laparoskopické trenažéry a simulátory LAPARO

Laparoskopické trenažéry a simulátory LAPARO

Inovatívna poľská spoločnosť LAPARO vyvíja a užívateľom ponúka laparoskopické trenažéry a simulátory rôznych úrovní. Jednoduché tréningové boxy pre začiatočníkov, trenažéry s patentovanou technológiou snímania výkonu, hybridné simulátory, videotutoríaly a tvorba...
ŠPIČKOVÉ ŠPECIALIZOVANÉ SIMULÁTORY

ŠPIČKOVÉ ŠPECIALIZOVANÉ SIMULÁTORY

Informácie o širokom spektre najnovších simulátorov určených pre vzdelávanie lekárov, sestier, záchranárov, ošetrovateľov a ďalších zdravotníckych profesionálov nájdete už v najbližších dňoch v našom katalógu.
VÝUČBOVÉ MODELY A TRENAŽÉRY

VÝUČBOVÉ MODELY A TRENAŽÉRY

Modely, trenažéry, náhradné diely, spotrebný materiál, ako i ďalšie špecializované didaktické pomôcky pre výučbu a nácvik nájdete v pripravovanom katalógu. Nemusíte však čakať! Pokiaľ máte otázku na dostupnosť, ceny, vlastnosti či ďalšie špecifikácie produktov z tejto...
ORGANIZOVANIE OSVETOVÝCH AKTIVÍT

ORGANIZOVANIE OSVETOVÝCH AKTIVÍT

Popularizačné vzdelávacie aktivity sú určené pre širokú verejnosť. Účelom je zvýšiť povedomie laikov predovšetkým o možnostiach a zásadách základnej prvej pomoci, a tak pomôcť prekonávať odstup, bariéry a neistoty pri pomoci v kritických situáciách. Pre odbornú...
PODPORA VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ

PODPORA VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ

Podpora odborných školení a seminárov (špecializačné aj celoživotné vzdelávanie lekárov, kurzy pre praktický nácvik lekárskych a zdravotníckych zručností) je realizovaná predovšetkým formou zapožičiavania vybavenia pre interaktívnu výučbu a tréning, tiež formou...
PROJEKT ECHOKARD

PROJEKT ECHOKARD

Echokardiografia je kľúčovou zobrazovacou metódou v prevencii a diagnostike srdcovocievnych ochorení. Je preto kľúčovou kompetenciou hlavne kardiológov, anestéziológov, lekárov intenzívnej a urgentnej medicíny. Simulácie v oblasti vzdelávania...
TESTOVACIE SYSTÉMY PRE DETEKCIU COV

TESTOVACIE SYSTÉMY PRE DETEKCIU COV

Spoločnosť MSE group uvádza na európsky trh testovací systém nového koronavírusu SARS-CoV-2 od japonskej spoločnosti Mirai Genomics. Patentovaná technológia amplifikácie SmartAmp® využívajúca izotermickú PCR sľubuje jednoduchší postup analýzy vzoriek...
Nová učebnica echokardiografie

Nová učebnica echokardiografie

Na jar 2021 vydalo vydavateľstvo Herba publikáciu Praktická echokardiografia autorov J. Beňačka a O. Beňačka. Učebnica a atlas echokardiografie pre začiatočníkov aj pokročilých obsahuje okrem prakticky orientovaného výkladu aj 356 obrázkov a 216 videoslučiek....