ORGANIZOVANIE ŠPECIALIZOVANÝCH KURZOV A WORKSHOPOV

ORGANIZOVANIE ŠPECIALIZOVANÝCH KURZOV A WORKSHOPOV

Špecializované kurzy a workshopy pre odbornú verejnosť pripravujeme s dôrazom na praktickú skúsenosť, predovšetkým s využitím simulácií, a kvalitné odborné vedenie. Vzdelávacie podujatia sú súčasťou kongresov a konferencií, sú samostatnými dedikovanými podujatiami,...
ŠPIČKOVÉ ŠPECIALIZOVANÉ SIMULÁTORY

ŠPIČKOVÉ ŠPECIALIZOVANÉ SIMULÁTORY

Informácie o širokom spektre najnovších simulátorov určených pre vzdelávanie lekárov, sestier, záchranárov, ošetrovateľov a ďalších zdravotníckych profesionálov nájdete už v najbližších dňoch v našom katalógu.
VÝUČBOVÉ MODELY A TRENAŽÉRY

VÝUČBOVÉ MODELY A TRENAŽÉRY

Modely, trenažéry, náhradné diely, spotrebný materiál, ako i ďalšie špecializované didaktické pomôcky pre výučbu a nácvik nájdete v pripravovanom katalógu. Nemusíte však čakať! Pokiaľ máte otázku na dostupnosť, ceny, vlastnosti či ďalšie špecifikácie produktov z tejto...
ORGANIZOVANIE OSVETOVÝCH AKTIVÍT

ORGANIZOVANIE OSVETOVÝCH AKTIVÍT

Popularizačné vzdelávacie aktivity sú určené pre širokú verejnosť. Účelom je zvýšiť povedomie laikov predovšetkým o možnostiach a zásadách základnej prvej pomoci, a tak pomôcť prekonávať odstup, bariéry a neistoty pri pomoci v kritických situáciách. Pre odbornú...
PODPORA VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ

PODPORA VZDELÁVACÍCH PODUJATÍ

Podpora odborných školení a seminárov (špecializačné aj celoživotné vzdelávanie lekárov, kurzy pre praktický nácvik lekárskych a zdravotníckych zručností) je realizovaná predovšetkým formou zapožičiavania vybavenia pre interaktívnu výučbu a tréning, tiež formou...